പ്രമേഹം കൂടുമ്പോൾ ഞരമ്പുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ! ശ്രദ്ധിക്കുക

ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹം തുടക്കത്തിലെ തന്നെ രക്ത പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റും രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് പ്രമേഹം പോലുള്ള ഹാർട്ട് ടാഗ് സ്ട്രോക്ക് റെറ്റിന പൊതിയും ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ വ്രണങ്ങൾ പല്ലുകൾക്ക് കേടും ഓർമ്മക്കുറവും തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് .

   
"

പ്രമേഹത്തിൽ ഷുഗർ അളവ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അത്രമാത്രം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുകയില്ല പ്രമേഹരോഗികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രമേഹം ശരീരകോശങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനും.

പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനും പറ്റുള്ളൂ അടിവതും ലളിതമായി ഇംഗ്ലീഷ് അതികം അല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രമിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈംപാസിന് വേണ്ടി കേൾക്കാനോ കാണാനുള്ളതല്ല ഇത് കൂടുതലായി പ്രമേഹത്തെയും അത് എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിനെയും അതിലൂടെ സ്വഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും കണ്ണിനെയും ഹൃദയത്തെയും വൃക്കയെയും ഞരമ്പുകളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത് .

എന്ന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആദ്യമായി പ്രമേഹം വന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാൻ പ്രമേഹത്തിൽ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.