നടുവേദന കൈകാൽമരയുപ്പ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണോ?

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പോണ്ടിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പോണ്ടിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടെല്ലിലെ ഒരു അസുഖമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഈ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കു 33 കശേരുക്കൾ ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നായി ഒന്നിനും ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നട്ടെല്ല്.

   
"

ഈ കശേരുകൾക്ക് മദ്യഭാഗത്ത് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടിലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രായം കുറച്ച് അധികം ആകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്കിനെ തേയ്മാനം വരും തെയ്മാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഞരമ്പിലോട്ട് തള്ളി പുറത്തുവരുന്നതിനാണ് സ്പോണ്ടിലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് .

സ്പോണ്ടിലോസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സർവ്വേക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്ക് തള്ളി വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ സർവ്വേക്കൽ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയും നടുവിന്റെ ഭാഗത്ത് തള്ളി വരുമ്പോൾ നടുവേദനയായിട്ട് കാണാം അതിന് കാരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് കഴുത്തുതൊട്ട് നമ്മുടെ കശേരുക്കൾ നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.