ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ? എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു അവേർണൈസ് വീഡിയോ ക്യാൻസർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ക്യാൻസർ എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്രയധികം ടെൻഷൻ പിടിച്ച അസുഖമാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ പോലും.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്ര അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഒത്തിരി മടങ്ങ് കൂടുതലുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം ക്യാൻസർ എന്ന അസുഖത്തെ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈയൊരു അസുഖം ഡിക്റ്റട് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകുന്ന പലരും ഉണ്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത്.

ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി ബാധ്യതകളും കുടുംബം വരെ വെക്കേണ്ട ആരും അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് ഒരു ടിക്കറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യായിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കേട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോകാതെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാരീതി തേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസറിനെ ഏറ്റവും ആവശ്യം കാരണം.

ചില ക്യാൻസറുകൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്കവർ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ചില ക്യാൻസർ ടിക്കറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രതിരോധിക്കാൻ എത്ര വർഷം എത്ര മാസം ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട്  കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.