സ്ട്രോക്ക് സാധ്യത ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ചലനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ട്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് രക്തം ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്ന അതിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുന്നതിലൂടെയോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

സ്റ്റോക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് 80% ത്തോളം ഈസ് കി മിസ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ച്ചേർമിക് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലേ രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകദേശം 20% ത്തോളം രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രക്തസ്രാവം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുക .

അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉള്ള അനുറിസം മുതലായ ചെറിയ ബലൂൺ പോലെയുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിലുള്ള പൊട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രോക്കിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് പലപ്പോഴും ഐഡന്റിഫയ് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം .

ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ രോഗിയോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു നോക്കുക അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സംസാരത്തിൽ ഒരു കുഴച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒരു വിലയും ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.