കമ്പി ഇടാതെ പൊങ്ങിയ പല്ലുകൾ താഴ്ന്ന ഷേപ്പ് ആകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം പല്ല് പൊങ്ങുക പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുക പല്ല് ക്രമം തെറ്റി വരുക ഇതെല്ലാം പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ടെൻഷനും യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാവും ഒരുപക്ഷേ മിഡിലേജ് വയസ്സുള്ള മധ്യവര്ക്കും വരെ അതൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാറുള്ളത്.

   
"

ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടാൻ ആയിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെ എന്റെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചിരിയാണ് പ്രശ്നം എങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ഈ പല്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയും പൊങ്ങി വരുന്നത് പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് പല്ല് എങ്ങനെയാണ് വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പല്ലിന്റെയും താടി എല്ലുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ മുകളിലെ താടിയും താഴത്തെ താടിയിലും ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് താടിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്.

ഇമെയിൽ താടിയിലും കീഴ് താടിയിലും കൂടെയും പാൽപല്ലുകൾ ആയിട്ട് 20 എണ്ണം വരുന്നുണ്ടാവും പത്തെണ്ണം മോളും താഴെയും ഇതിനുശേഷം ഈ പല്ലുകളെ ക്രമത്തിൽ ആണോ ഒരു പ്രത്യേകം ക്രമത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.