ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കൂ! ഉടനടി ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ഏവരും നിലവിളക്ക് വീടുകളിൽ കൊള്ളുന്നതും ആണ് ചിലർ നിലവിളക്ക് രാവിലെയും ഒട്ടുമിക്കവരും വൈകുന്നേരവും ചിലർ രണ്ടുനേരവും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ആണ് തിന്മയുടെ അന്ധകാരം അകറ്റിയും നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നോണം ആണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് .

   
"

നിലവിളക്കിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ബ്രഹ്മാവിനെയും തണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും മുകൾഭാഗം പരമശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവിയെയും ചൂട് പാർവതി ദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സകല ദേവദാസ് സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയാം അതിനാൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ് ശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും നിർബന്ധമാകുന്ന ശത്രുദോഷം തടസ്സങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അകറ്റുവാനും വീടുകളിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽ വന്നുചേരുവാനും .

ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന പ്രസിദ്ധ ആക്കുവാനും ചില പ്രത്യേക രീതിയിലും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രസീതയാക്കുവാൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെ വിളക്ക് തെളിയിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിളക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപായും കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

തുളസിയില കൊണ്ട് വെള്ളം തെളിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിളക്ക് കൊളുത്താവൂ എന്ന അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നു രാവിലെ കിഴക്കുദിക്കുന്ന അഭിമുഖമായി വേണം തെളിയിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വൈകീട്ട് പടിഞ്ഞാറേ നോക്കിയതിന് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കടബാധ്യത തീരുന്നതുമാണ് വടക്കോത്തിക്ക് നോക്കിയ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ സമ്പത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ തെക്ക് നോക്കി ഒരിക്കലും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.