ആസ്മ ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത്!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും ജീവിതശൈലി വ്യതിയാനങ്ങളും മൂലം ആസ്മാ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് ആത്മ മൂലമുള്ള ശ്വാസ തടസ്സം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആസ്മ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബേസിക്കലി ആസ്മ എന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെയും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്.

   
"

അതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം അതായത് പോകുന്ന അപ്പാസേജിലെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം മസിൽ വച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയും ആ മസിലെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുങ്ങുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം കേറുവാനും അകത്തു കയറിയതിന് പുറത്ത് പോകാനും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ആസ്മക്ക് രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ജനിതക മാറ്റാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ജനിതക കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും ആത്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതും അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ എയർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും.

നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്മ കൂടുവാനുള്ള മേജർ കാരണം എയർ പൊലൂഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ പെട്രോളിയം ഗ്യാസും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.