നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ ഈ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടോ?? അവഗണിക്കരുത്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൈനസൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചും അതിനു വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അലർജിസും അതുകാരണം കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ രണ്ടുവശത്തും നാല് സെറ്റായിട്ട് ചെറിയ അറകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ അറകൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ ഉള്ളത് .

   
"

അത് മൂക്കിന്റെ രണ്ടു സൈഡിലേക്കും ഒരു ചെറിയ വാതിൽ ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂക്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ചർമം പോലെ തന്നെയും ഉള്ളിലും ഒരു ലയർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ ലയർ മൂക്കിലും ഈ സൈനസൈസിലും ഉണ്ട് അതിനു നമ്മൾ ഇന്ന് മ്യൂക്കോസ എന്നു പറയും ഈ മ്യൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മൂക്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവയിലൂടെയും എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാം .

അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂക്കോസ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഉലുവ അലർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യയും വിശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ പൊടി മൂക്കിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ പേഷിന്റെയും അത് പുറത്തേക്ക് ആക്കാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം തുമ്മും മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കോസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിവരും.

സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എംഎൽ വരും അലർജിന്റെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 15 എം ഒഴുകി മൂക്കിൽ നിന്നും കണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടാകും ഇത് ഡെയിലി നടക്കുമ്പോഴും ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമായി മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അലർജിക് റൈനറിക് എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.