പുതുവർഷം പിറക്കും മുൻപ് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തു ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു പുതുവർഷം പിറക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുതുവർഷം സകല ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആയി മാറണം എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും അപകടവും ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

   
"

എന്നുള്ളത് വരുംവർഷം നമുക്ക് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് 2024 പിറക്കാൻ പോകുകയാണ് 2024 പിറക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചില വഴിപാടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ വഴിപാട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതുവർഷം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയും ആ ഒരു പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച ഒരു ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ 2024 ക്കുന്നത് .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് അധികം ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന 2024 എന്ന് പറയുന്ന പുതുവർഷം നമ്മളിവിടെ മാറാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വഴിപാടിനെ പറ്റിയാണ് .

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും വഴിപാടും പൂജകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരങ്ങളും ഒന്നുമല്ല പൂജയും അല്ല ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴിപാടുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.