മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഐതിഹ്യവും മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് ചരിത്രവുമൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   
"

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പൂജാരി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം എന്നാണ് .

മണ്ണാറശാലിയെയും ലോകപ്രശസ്തമാക്കിയത് കാലാകാലങ്ങളായി സ്ത്രീകളാണ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണ് പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

ക്ഷത്രിയയിലെ എല്ലാവരെയും ഒന്നടങ്കം നിഗ്രഹിച്ച പരശുരാമൻ തന്റെ സ്വത്തും ഭൂമിയും എല്ലാം കശിബിനെ നൽകിയശേഷം ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വന്നാ തപസ് ചെയ്യുവാൻ ഭൂമിയെ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വഴിയറിയം കേരളം സൃഷ്ടിച്ചതും കേരളവും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തപസ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.