കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?? കാട്ടിൽ അമ്മയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ!!!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര നടക്കാത്ത കാര്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഇനി മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ഇത് നടക്കില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് നടത്തി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് .

   
"

വേറെ ആരെയും കുറിച്ച് എല്ലാം കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കാതിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതിയെ പറ്റിയുള്ള ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമിയും .

പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ സുന്ദരപ്രദേശമാണ് കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പൊന്മനം എന്നു പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് പൊന്മനയിലെ കൊട്ടാരക്കടവിലെ ജങ്കാർ കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ദൂരമാണ് .

കടലിലേക്ക് ഉള്ളത് കടലിന്റെ അടുത്തുനിന്നും 10 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സുനാമി തിരമാലകൾ ഒക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിശയവും അത്ഭുതവും എന്ന് പറയുന്നത് 15 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഈ രാക്ഷസമാലകൾ നമ്മുടെ കടലോര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വിഴുങ്ങിയ സമയത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.