ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒറ്റ പരിഹാരം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു പഴയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പഴയതല്ല എന്നാലും 2016 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളെയും പേരതികം സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാംശം അതായത് .

   
"

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ വിറക് വെച കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാരം വരും വിചാരം അടുപ്പിൽ തന്നെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നമുക്ക് കത്തിക്കുവാനോ ഒക്കെ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആചാരം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ വിറകു വെച്ച് കത്തിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്.

എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്നു പറയുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ അടുപ്പിൽ ചാരം കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു വരും വീണ്ടും വിറകു വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും അവിടെ മൊത്തം വൃത്തികേടവും അടുക്കള മൊത്തം ചാരം നിറയും കരിയുണ്ടാകും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്ത എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ വെച്ചേയും കത്തിച്ച് മണ്ണെണ്ണ ശവനാകേട്ട് കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലത്തിനകത്ത് കരിപിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കാലം നമ്മൾ വീണ്ടും ഉറച്ചു കഴുകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.