തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നർ പാർട്ടി നമ്മുടെ വായുടെ അകത്ത് നിന്നും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെയും കഴുത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡർ ഫോമിലാണ് കുറച്ച് ഓർഗൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓർഗൻസിനാണ് ടോൺസൻസ് എന്നു പറയുന്നത് പൊതുവേ ഇതിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോമേഷൻ ആണോ നമ്മളും തൊണ്ടയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടേ എടുക്കാറുള്ളത് അതേപോലെതന്നെ അനവധി ഇൻഫെക്ഷൻസ് തൈറോയ്ഡിന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ .

   
"

ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള പോമാവിൽ ഉണ്ടോ അതേപോലെതന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഭക്ഷണങ്ങളും ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് നീര് പോലും ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ വായ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് കളർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കാണുവാറുണ്ട്.

അപ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസിനെ നല്ല രീതിയില് പനിയും അതുപോലെതന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ടോൺ എന്നു പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് പൊതുവേ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് .

എന്താണ് ഈ ടോൺസിൽ സ്റ്റോൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ ശക്തിയായിട്ട് തുമ്മുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുളം ഒക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ ടോൺസ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.