എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വയർ കുറയാത്തവർ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അതായത് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഭംഗിയും കാഴ്ചയിൽ ഒരാൾക്ക് വണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ശരിക്കും ആന്തരികം അവയവങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊലിക്ക് അടിയിലുള്ള അവിടെ ഒരുപാട് കൊഴുപ്പാടിയുക അത് ഒരു പഴയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് ബാധിച്ചേക്കും .

   
"

ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഫിനോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസലാം എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞപോലെ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ ഒരാൾക്ക് വണ്ണം തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആപീസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാരമേ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അളവു കോല് വേണം .

എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തടിയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാമീറ്റർ ആണോ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ബിഎംഐ എന്നു പറയുന്നത് അതൊരു അനുപാതമാണ് അതായത് വെയിറ്റിംഗ് കിലോഗ്രാംസ് ഉയരത്തിന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു അനുപാതമാണ് അപ്പോൾ ബിഎംഐ എന്നും പറയുന്നത് .

നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 25 ബിഎംഐ വരെ നമുക്ക് നോർമലാ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാം 25ന് അപ്പുറത്തോട്ടും 29 വരെയും അമിതഭാരം എന്നുള്ള വകുപ്പിൽ പെടുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് 29ന് ശേഷവും ബിഎംഐ കവിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപേസിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.