വൈകുണ്ഠ ഏകദേശം ദിവസം ഈ ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലമാരിയിൽ വയ്ക്കു.!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാ ഏകദേശികളും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകദേശിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ധനു മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷം ഏകദിനം വാതിലിൽ ഏകാദേശി അഥവാ വൈകുണ്ഠ ഏകാദേശിയാണ് അന്ന് വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു നടയിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ചയും ഭഗവാനെ തൊഴുത് മറ്റൊരും നടയിൽ കൂടിയും പുറത്തുവന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ബലം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

   
"

സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദേശിക്ക് വൈകുണ്ഠ ഏകദേശിയും മോക്ഷം ഏകദേശ എന്ന പേരുകളും ഉണ്ട് സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദേശ വൃത്തം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും സർവ്വ രോഗശമനവും സർവ്വപാപമുക്തിയുമാണ് നമുക്ക് ബലമായി ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെയും സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദേശി അഥവാ വൈകുണ്ഠ ഏകദേശി വരുന്നത് 2023 ഡിസംബർ 23ആം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണത്തെ വൈകുണ്ഠ ഏകാദേശി ശനിയാഴ്ചയോടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് .

ശനിയാഴ്ച എന്നാൽ അത് വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഏക വൃതം അനുഷ്ഠിച്ചേയും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടി ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നതാണ് സ്വർഗ്ഗ വാതിൽ ഏകാദേശിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അന്നേ ദിവസവും വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദേശിയുടെ ഹരിവാസ് സമയം ഏതാണ് എന്നും ഇനി പാരായണം വീഴുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം ഏതാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു .

സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദേശിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും മാറുവാനും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്ന ചേരുവാനും സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചില വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.