.കൈകളുടെ തരിപ്പും മരവിപ്പും പൂർണ്ണമായും മാറാൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം എന്താണ് കറുപ്പൽ ടണൽ സെൻട്രൽ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈയിലെ മീഡിയം നേർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പ് ടൈറ്റാവുന്നതും മൂലം അതിനെ കംപ്രഷൻ വരുന്നതിനു മൂലം അതിനെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് കാർ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൊതുവേ ആൾക്കാർ വരുന്നത് കൈപ്പത്തിയിൽ മരവിപ്പ് ചെറിയൊരു ബലക്കുറവ് .

   
"

അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൻസിന് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വേദന പെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ സൂക്ഷിച്ചു പോകുക പാത്രങ്ങൾ പിടിക്കുവാനോ പേനകൾ പിടിക്കുവാനോ നമ്മൾ പഴയപോലെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ജോളികളെല്ലാം പഴയപോലെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തണൽ എന്ന അസുഖം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ഞരമ്പ് മീഡിയം നേർവ്വം.

അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ടണൽ ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വേദനാ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടുക കെടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ വേദന കാരണം നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ പെരുപ്പ് മരിവിപ്പ് ബലക്കുറവാക്കി ഉണ്ടാകാം.

അത് കൂടാതെ തന്നെ കൈ സൂക്ഷിച്ചു പോവാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഇത് കാലക്രമേണ കൂടി കൂടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ കാരണമാകാം ഒരു ഡോക്ടറെ ഓഫീസിനേയോ പോയി കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ ചില പ്രത്യേക എക്സാമിനേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.