ധനുമാസ തിരുവാതിര ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ ആയിരം വഴിപാട് തുല്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ധനുമാസത്തിലെയും തിരുവാതിര ശിവക്ഷേത്രദർശനത്തിന്റെയും ഇതിലും വലിയ ദിവസം ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും അത്രയധികം ഐശ്വര്യം തരുന്ന ഭഗവാനും ഭഗവതിയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം.

   
"

നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മഹേശ്വര ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയോ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാണകം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വീട്ടിലെയും വിഗ്രഹ നാദം അഥവാ വീട്ടമ്മ അന്നേദിവസം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ സകല ദുഃഖങ്ങളും അവസാനിക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യവും വിജയവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആ വീടിനെ തേടിയും വരുന്നതും ആയിരിക്കും .

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഉമ്മ മഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട പുഷ്പാഞ്ജലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.