ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ? ആമവാതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആമവാതം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാതം ഓട്ടോ ഇമോണി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അസുഖമാണ് അതായത് സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെയും സന്ധികളെയും ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് നമ്മളെ അണുബാധകളിൽ നിന്നും ക്യാൻസറിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം സന്ധികളെ ആക്രമിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കാരണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ മരവിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് .

   
"

ഇത്തരം അവാർഡ് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതിനാൽ അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കും നാം മരുന്നുകൾ അണുബാധകൾക്കും കാൻസറിനും കൂടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും പല ശക്തി കൂടിയ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും രോഗം മാറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വേദനയും അസ്വസ്ഥ മാറ്റാൻ ആകുന്നില്ല .

എന്താണ് മരുന്നുകൾ ഭരിക്കാത്തത് സന്ദീപാദം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാൻ ആകില്ല ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണമാണ് വേണ്ടത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും എങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിർത്താനും ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കുവാനും വേദനകൾ ഇല്ലാതെ സന്ധ്യകളുടെ വഴക്കം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്തുവാനും കഴിയാം എന്ന് നോക്കാം.

സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സന്ധികളും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണം മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ആമവാദവും നമ്മുടെ വിരലുകളെയും വിരലുകളുടെ ജോയിന്റിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും മുട്ട് ഷോൾഡർ പാദങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.