പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ 15 ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെയും ഒരുകാലത്ത് സിനിമ കാർക്കിടയിൽ മാത്രം കേട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഇതിനെപ്പറ്റി സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ അനുഭവമോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സംശയം നിവരണത്തിനായി കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് .

   
"

നമ്മൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നിവരോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ സെബിൻ ബി തോമസ് ഡോക്ടർ സാജു നാരായണൻ ഡോക്ടർ ആശിഷ് ഡോക്ടർ രാമൻ മേനോൻ സാർ ഞാൻ അടക്കമുള്ള പലരും സൗന്ദര്യവും ചെറുപ്പവും നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് .

ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളവരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെയും സൗന്ദര്യ ചികിത്സ രീതികളുടെയും മേഖല മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായ മുഖം ആകുന്നത് കോസ്മിറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പ്രായം കൂടുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തും മനസ്സിലാകുന്നത്.

ചുള്ളിവുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ബേസിക്കലി ചുള്ളി തുടക്കം ഏർലി സ്റ്റേജസിലെ നമ്മൾ പ്രായം ഒരു 30 40 ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രൊസീ എന്നുപറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും ഓഫീസ് ബേസ് പ്രൊസീജർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുളിവുകളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുവാന്‍ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ പുസ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.