ഈ ലക്ഷണം നിസ്സാരമാക്കിയാൽ ഉറപ്പാണ് മരണം ശ്രദ്ധിക്കുക!

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപകടകരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് എന്നാൽ തീരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു രോഗം രോഗികളോട് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടൈം ബോംബ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് പൊട്ടുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഒരു രോഗലക്ഷണം വരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതോ വലിയൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായി തീരും അതിനെയാണ് അന്യൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

അഞ്ഞൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴലുകളും ബലൂൺ പോലെ വീർക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഈ രോഗത്തെ പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് വൈറ്റിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പുകവലിക്കുന്നവരിലേക്ക്യാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഏതരത്വ കുളിലുകൾ വേണമെങ്കിലും അനസ് ഉണ്ടാകും .

അതുപോലെതന്നെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമാണ് തലച്ചോറ് തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലെ രക്ത കുഴലുകളും ഇതേപോലെ അനൂറസ് ഈ രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രോഗലക്ഷണം തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലെയും ഈ രോഗം വരുകയാണെങ്കിൽ അതായത് തെറ്റുകളിലും ചെയ്തവരുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ചെലപ്പോ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കാനുകൾ കാണുമ്പോഴോ .

എംആർഐ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സിടി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടാത്ത ഒരു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രോഗലക്ഷം ഗാന്ധി ശക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെയും ഇന്നേവരെ അനുഭവിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തലവേദന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.