കുട്ടികളിൽ ഇലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈസ് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കുട്ടികളിലെ വയറുവേദനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വയറുവേദന അതു പലപ്രായക്കാരിലും കുട്ടികളിലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നിന്നും കൗമാരപ്രായക്കാരെ വരെയുള്ള കുട്ടികളിലെയും നമ്മൾ വയറുവേദന കണ്ടു വരാറുണ്ട് പല പ്രായത്തിലും വരാറുണ്ട് .

   
"

പല കാഠിന്യത്തിലും കാടിനും കൂടിയേ ഉണ്ടാവാൻ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞവ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഓരോ പ്രായത്തിലും പല കാരണത്താലും വയറുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ശരാശരി ആൾക്കാരെ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു 25 ടു 30% കേസും കുട്ടികളിൽ വയറുവേദനയാണെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത്.

കുട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അച്ഛൻ പല്ല് തേപ്പിക്കുന്നു അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി ആഴുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പറയുന്നു എനിക്ക് വയറ് വേദന എടുക്കുന്നതും അമ്മയെ അച്ഛാ എനിക്ക് വയറു വേദനിക്കുന്നതും കുട്ടി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെയും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉടുപ്പൊക്കെ വീട്ടിലെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും .

വയറുവേദന മായെന്നും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികളിലും പല കുട്ടികളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതു കുട്ടികളിലെ വയറുവേദനയിലെ ഒരു എൻഡോസ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വയറുവേദന എന്നു പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് കാടിന്മേറിയ വയറുവേദനകൾ വരാം അതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.