ശരീരത്തിലെ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ഒരു കാര്യമാണ്..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ടെൻഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ബിപി കൂട്ടുന്നുള്ള ട്രോൾ കൂട്ടുന്നതും ഹാർട്ടറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ പലപ്പോഴും പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ആയിട്ട് മുൻപോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വില്ലേ കുരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ വില്ലു കുളിക്കാനായി ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ടെൻഷൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമാണ് .

   
"

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ടെൻഷൻ കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ യൂസ് അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും ഒരു യൂസ് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ടെൻഷൻ കൂട്ടിയും വില്ലും ഒരുപാട് അങ്ങ് വളഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആവശ്യമാണ്.

അത് അമിതമാവാനും പാടില്ല ഈസ്റ്റര്സ് കുറയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശീലിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരാനാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പാമ്പ് കയറി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു അണലിയോ മൂർഖനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വന്യമൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ആന ഇറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒക്കെയും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പലതിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു .

അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൃഗം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ പാമ്പ് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ മടി എന്തെങ്കിലും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാമ്പിനെ പോകുവാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് കഥകടച്ച് ഇരിക്കാം ഓടി മാറാം ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല ബോധംകെട്ട് വീഴാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.