ഈ മൂന്നലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കല്ലേ! പരമശിവൻ വിളിക്കുന്നു!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകലാഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശിവ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായി ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല മാറാത്ത ഏറ്റവും ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

   
"

ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചില സൂചനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നവർ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി എന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വിജയികളായി തീരുകയും ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരായി തീരുകയും അതേസമയം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച്.

അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നവർ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുവാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ശിവഭക്തരായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഭക്തർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഓം നമശിവായ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഓം നമശിവായ കമന്റ് ബോസ് രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് നേടിത്തരുന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും കേൾക്കാതെ ഇരിക്കാതെ നമ്മളെ വിട്ടുകളയാത്ത ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.