ബസ്റ്റാൻഡിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ എല്ലാവരും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചത്!

സാർ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ എന്നെ കണ്ടാൽ മാക്രി ദയനീയമായി ഒരു നോട്ടമായി എന്ന് സ്വരത്തിൽ അവർ അത് പറഞ്ഞത് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകൻ മലയാളം അധ്യാപകനായ സുകുമാരൻ നായർ ഞാൻ അസ്വസ്ഥതയോടെ നെറ്റിയിൽ കൂടിയ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത് നിശബ്ദത മുകളിൽ ഒരു തീ ഗോളമായി സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ തന്നെയാണ് കട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ഒരു വിരൽ നീണ്ടു അവന് നേരെ ആഘോഷിച്ചു .

   
"

ഞാനല്ല ഞാനല്ലാതെ അവന്റെ ശബ്ദം ഉച്ചത്തിൽ ആയി 14 വയസ്സോളം പ്രായം ചെന്നെല്ലാം കൊച്ചു പയ്യനാണ് ജനവാതിൽ നടുക്കം കണ്ണീരുകൊണ്ട് വിയർപ്പ് കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ കുതിർന്നു നിൽക്കുന്നത് കട്ടതാണെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചേക്ക് ചെറുക്കാം സമയം വൈകുന്നു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് ദൃതി ഉണ്ടാകുന്നു ജോലിത്തിര ഞാനല്ല കട്ടതും മുഷിഞ്ഞ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും പിഴിഞ്ഞ കോളർ കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ടും അവൻ വിങ്ങി കരഞ്ഞു മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട് .

നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫോണിൽ ദൃശ്യം പകർത്തുന്നതിനായുള്ള തിരക്ക് വ്യക്തതയും യുവാക്കളുടെയും ഒന്നും തള്ളും രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട് കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകൾ കുട്ടികൾ വൃദ്ധർ അതേപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹ്യത്തിന് നടുക്കവും കണ്ണുകൾ കാൽപാദത്തിൽ ഊന്നി അവന്റെ നിൽപ്പും കണ്ണിൽ ദാരധാരയായി ഒഴുകി പാദങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നോട്ടത്തിന് എങ്കിലും ദാഹിച്ചും അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പരിധിയും അവൻ എന്നിൽ ഓടക്കുകയും.

ദയനീയ സ്വഭാവം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും യാചിക്കുകയും ചെയ്തു മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ കാശ് എടുക്കും എന്ന് കരയുന്നുവോ വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ മൃഗം കണക്കെയും ഒരു യുവാവ് എന്തിനോ തയ്യാറെടുത്ത പോലെ മുന്നോട്ടു ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അപേക്ഷയാണ് ചുമന്നും വീർത്ത മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം നിഷ്കളങ്കത തന്നെയാണ് ഇവന്മാരെ പോലെയുള്ളതിനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല നുണ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.