മൂത്രത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?വീഡിയോ കാണാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കല്ലുകൾ വൃക്കയിലും മൂത്രനാളിയിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും അതിനായി ഓപ്പറേഷനെ വിധേയ വിധേയരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് ഒരിക്കൽ വന്നവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നു എന്താണ് അതിനു കാരണം കിഡ്നിയും വീണ്ടും വീണ്ടും കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ ആകുമോ.

   
"

ഇത്തരമ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് കിഡ്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിഡ്നിയിലെ കല്ലുകൾ വരുന്നത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി രണ്ടു വശത്തും ഓരോ വൃക്കകൾ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ അയോട്ട എന്നു പറയുന്ന പ്രധാന രക്തക്കുഴലിൽ തന്നെ വളരെ വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് രക്തക്കുഴലുകളും .

രണ്ട് ദിക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ക്ഷൻസ് എന്നുപറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുത്തു അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നു പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അതൊരു അരിപ്പ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കിഡ്നിയുടെയും രണ്ട് കിഡ്നിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ മില്യൻസാണ് നെഫ്രോൺസ് ആണ് ഓരോ കിഡ്നിയിലും ഉള്ളത് .

ആ നെഫ്രൻസിലേക്ക് ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അതൊരു ട്യൂബിലേക്ക് വന്ന അതിനകത്തെ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് ഫൈനലിൽ യൂറിൻ ആയിട്ട് വന്നതും അതിന്റെ സെന്ററും എന്നുപറയും കാലിസിസ് എന്ന് പറയും അതിനകത്തേക്ക് വന്നാ അതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഈയൊരു ട്രീയിലേക്ക് വരും അത് ബ്ലാഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവരി സെക്കൻഡിലും യൂറിൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.