ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര ഉദ്ധരിക്കാത്ത ലിംഗവും ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശീക്രസ്കലനം ഉദ്ധാരണ കുറവും എന്നീ രണ്ടും കണ്ട കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മടി കാണിക്കുന്നത് പറയാനായിട്ടും അതേപോലെതന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്നെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുവാനും മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് .

   
"

എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലെയും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകാൻ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലവും അതേപോലെതന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂലം ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകും.

കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് പ്രഷറും അതേപോലെതന്നെ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയും ഈ ബഡ്സ് പ്ലേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പിന്നെ മറ്റു കണ്ടിഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

പെൽവിക്ക് ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റീജണലോ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഈ പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു മുണ്ടും ഇനി മറ്റുചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.