ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒരുത്തുള്ളി മരുന്നും പോലും ഇല്ലാതെ കുറയ്ക്കാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രമേഹം എന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളും ഫാറ്റി ലിവർ ബുദ്ധിമുട്ട് വെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വെയിറ്റ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ള ഒരാളും ജീവിതശൈലി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ മരുന്നുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കാതെ മരുന്നുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡാമേജ് കൂടും redmates അത്ര നല്ലതല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൊട്ട കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോളും.

   
"

പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മൂന്നുനേരം കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ അതുമതി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാതെ ഈ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും മീനും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടെല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യൽ ഡിസീസസിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കൂടുതലാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശല്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിലെ പ്രമേഹം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും തൈറോയ്ഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സിറ്റിയും വെയിറ്റ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല ലിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴേക്കും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആണ് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തു പോയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം നമ്മുടെ മനോരമയുടെ സർവ്വേയിൽ തന്നെ പലർക്കും അറിയാം ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ 100 150 രൂപയാണ് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മരുന്നിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കേരളത്തെയും 25 ചില്ലറ രൂപയാണ് ഒരാളും മരുന്നിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.