പരമശിവന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന സൂചനകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ലോകനാഥനാണെന്ന് പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയിൽ പർവ്വതും അവർക്ക് നൽകുന്ന മഹാദേവൻ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മനുഷ്യരും സകല ചരാചരങ്ങളും ഒരേപോലെ ആരാധിക്കുന്ന ജഗദ് പിതാവാണെന്ന് പരമശിവൻ അസാധ്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കതയോടെ നൽകുന്ന ജഗതി ലോകത്തെയും കാളക്കൂട് വിഷയത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി.

   
"

സ്വന്തം കഴുത്തിലും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ലോകനാഥനാണ് ഭഗവാൻ ശിവ ഭക്തർക്ക് അതിനാൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ ആകുന്നു ഏത് ഇഷ്ടദേവതയുടെ ഭക്തനാണ് എങ്കിലും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമാകുന്നതും ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തർക്കും മുൻപിൽ പല രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ആണ് .

എന്നാൽ പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ ചില അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും ആകുന്നതും ഇത് എന്താണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള സമയമാണ് ബ്രാത്തം എന്നു പറയുന്നത് ദേവിക ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ നിറയുന്ന സമയം കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം സൂര്യോദയനെ ഒരു മണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച സൂര്യോദയത്തിന് 48 മുൻ മിനിറ്റ് അവസാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്.

അതിനാൽ സൂര്യോദനയെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയത്തെ പറയുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഏകദേശം വെളുപ്പിനെയും നാലുമണി മുതൽ 45 വരെയുള്ള സമയത്തെയും ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നതാകുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.