വരാഹി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏഴു മാതൃകകളിൽ ഒരാളാണെന്ന് ഒരായിദേവിയും മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ താരങ്ങളിൽ ഒന്നായി വരാഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരാഹിദേവി തന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ചത് വരാഹ ഭഗവാനുമായി സമാനമായ ആയുധങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ദേവിക്ക് ഉണ്ട് യമദേവന്റെയും ഊർജ്ജമാണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാരും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദേവിയും ലളിത ത്രിപുരസുന്ദരിയായി കാളി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു.

   
"

കൂടാതെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെയും മഹാസരസ്വതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടും ദേവിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും ഉണർന്ന ഉടനെ നാം പറയേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട് ഈ വാക്ക് ഏതാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യ 24 മിനിറ്റ് നാം ഓരോരുത്തരും കാണുന്നത് മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാകുന്നു ഓരോ പുലരിയും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായും ഈ കാര്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും വാസ്തവമാണ്.

ആദ്യം 24 മിനിറ്റ് എന്തു നടക്കുന്നുവോ അത് പ്രകാരമാണ് അന്നേ ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക 24 മിനിട്ടിൽ ദേശം വരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേദിവസം എന്ന് തന്നെ ചെയ്താലും ദേഷ്യം വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ സന്തോഷവും എന്താണ് എന്ന് നാം അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നതും.

അതായത് രാവിലെയും ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് കാര്യത്തിലും സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നത് എങ്കിൽ അന്നേദിവസം സന്തോഷത്താൽ നിറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഉണർന്ന ആദ്യ 24 മിനിറ്റിൽ തന്നെ കുളിച്ച് വിളിക്കുക എന്നതും ഇഷ്ട ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അന്നേദിവസം വളരെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.