നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും യൂറിക്കാസിഡ് പുറന്തള്ളണോ?? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മലയാളികൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന കാരണം നമ്മുടെ പല ജോയിന്റുകളിലും വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് അമിതമായിട്ട് നടക്കുവാനോ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും വിരലുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളുടെ ജോയിന്റുകളിൽ ആണെങ്കിലും ഈ വേദനയൊക്കെ വരുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജോയിൻ അതൊക്കെ അടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

   
"

അത് ഇനി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലയാളുകൾക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും കൂടുന്ന കാരണം പല ജോയിന്റുകളിലും വേദനയുണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് അമിതമായിട്ട് നടക്കുവാനും സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇരിക്കുന്ന സമയത് ആണെങ്കിൽ പോലും.

വിരലുകൾക്ക് ആണെങ്കില് അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളുടെ ജോണ്ടിൽ ആണെങ്കിലും വേദന വരുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ള ആളുകള് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻ ഉള്ള ആളുകള് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയും എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം .

എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യൂറിക്കാസിഡ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വിഷപദാർത്ഥമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കാറ് പക്ഷേ യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം യൂറിക്കാസിഡ് ഒരു ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആന്റിഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂലമാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.