ഉലുവ ഈ രീതിയിൽ ലിം.ഗത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണം കൂടും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആരോഗ്യപരമായി വയറിനു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഉലുവ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതമായി നെഞ്ചരിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് ഉള്ളവർ ഉള്ള ആളുകൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തില് പൊടിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പല ഗ്രന്ഥികളെയും അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാൻക്രിയാസ് തൈറോയ്ഡ് സ്ത്രീകളിലും ഓവറി പോലെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഈ ഉലുവ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

   
"

ഇനി സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ലൈംഗിക ഉത്തേജന കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിലെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതിനു പുറമെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴിയിലെ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് മോഡ്യൂൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുക്കിയിട്ടും ബ്ലോക്കുകൾ ഒക്കെ വരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആരോഗ്യം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം .

നമ്മുടെ തടിയൊക്കെ ഒന്നും കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല ഇതിലൊക്കെ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേസമയം ഭക്ഷ്യവസ്തുവായിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

ഉലുവ ഉലുവ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാ ശേഖരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉലുവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.