തൈറോയ്ഡ് രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറണോ??? ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി

നമസ്കാരം എന്ത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തൈറോയ്ഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലെ വെയിറ്റ് കൂടും സ്കിന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മുടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങും ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും ബോഡിയിലെ സെല്ലിംഗ് ദഹന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതെല്ലാം തൈറോയ്ഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതേപോലെതന്നെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിയും കൂടുക ബിപി കൂടുക അങ്ങനെ പല സ്റ്റോക്കിന് സാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്.

   
"

ഈ തൈര് വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും കണ്ടേക്കുന്നത് അതായത് തൈറോയ്ഡ് ഉള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയുകയില്ല എനിക്ക് എപ്പോ നോക്കിയാലും കിടക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ക്ഷീണമാണ് എന്നാൽ കിടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം വേദനയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തൈറോയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടും .

തൈറോയ്ഡിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വെരിക്കോസ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൈനായിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും വെയിറ്റ് കൂടും കാലം തൈറോയ്ഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വെയിറ്റ് കൂടും സ്കിന്നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും മുടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും ബോഡിയിലെ സെല്ലിംഗ് ബിപി കൂടുക.

അങ്ങനെ പല സ്റ്റോക്കിന്റെ സാധ്യതകളും ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെതന്നെ വെലിക്കോട് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയും ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വരണങ്ങളാണ് അതായത് വെരിക്കോസിനേയും ഇതുവരെയും എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ തടിച്ചു വരുന്ന അതുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.