ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ??? ഗുരുവായൂരിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ ഒരു മുത്തച്ഛൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുവാൻ പോയി ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത അദ്ദേഹം യാത്ര ക്ഷീണവും പ്രായാധിക്യവും കാരണം തളർന്നും ഇരിപ്പായി എങ്കിലും താൻ കാലങ്ങളായി കാണാൻ കൊതിച്ച തന്റെ ഇഷ്ടദേവനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന്റെയും സന്തോഷം ആ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരിപ്പിൽ മയങ്ങിപ്പോയ അദ്ദേഹത്തെയും കാവൽക്കാരൻ ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു മയങ്ങിപ്പോയ കാരണം .

   
"

അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം എന്നു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള പണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിലുള്ളൂ അത് തന്നെ പലരുടെയും കൈയിൽനിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണ് മറ്റു ഒന്നിനുമെല്ലാം തന്റെയും ഇഷ്ടദേവനായ സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനും ഒരു നോക്ക് കാണണം എന്ന് അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം കാരണം ആരോരുമില്ലാത്ത തനിക്ക് ഭഗവാൻ കൂട്ടിന് വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ജോലിക്ക് പോകുവാൻ വയ്യാതെ ആയപ്പോൾ.

ഭിക്ഷാടനമായി തൊഴിലിൽ അതുകാരണം മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് പോലും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല അങ്ങനെയും ഇവിടെയിരുന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉറങ്ങിയും അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ച എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ചു വന്നു എന്നാൽ വേഷം പഴയതുതന്നെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്നവർ എല്ലാം.

അത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷാൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണണം എന്ന മോഹവുമായി എത്തിയ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തൊഴുവാനായി ചെന്നപ്പോൾ കാവൽക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ അടഞ്ഞു വച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേഷം മാറി വരൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.