യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ?? ഈ വീഡിയോ തികച്ചും ഫലപ്രദമാകും!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന കാരണം പല ജോയിന്റുകളിലും വേദനയുണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതും അവർക്ക് അമിതമായിട്ട് നടക്കുവാനും സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇരിക്കുന്ന സമയത് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ വിരലുകൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളുടെ ജോയിന്റുകളിൽ ആണുങ്ങളും വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളും അതിനൊരു ബോർഡർലൈൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയാണ്.

   
"

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എന്നും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കേൾക്കുന്നത് സമയത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വിഷപദാർത്ഥമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കാരും പക്ഷേ യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക .

കൂടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം യൂറിക്കാസിഡ് ഒരു ആന്റി ആക്സ് ഓക്സിഡന്റാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആന്റിഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂലമാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും അതേപോലെതന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ .

വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആന്റി ആക്സിഡേഷൻ അതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് കളിക്കുക മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഓക്സിജന്റെ എഫ്ഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.