3 മാസമായ കുട്ടി പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ഛൻ ഞെട്ടിപ്പോയി

എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജനിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായ സംസാരിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ കുട്ടിയും മനോഹരമായി അമ്മ പറയുന്നതിന്റെ ബാക്കി ചൊല്ലുന്നത് കണ്ടു ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല കുട്ടി ഗർഭത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം അവൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അമ്മ ടിവി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയും അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ്.

   
"

ഗർഭിണി നല്ലതുമാത്രം കേൾക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ദാമോദനശഗതം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ മാതാവ് അത് എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നത് കുട്ടി വൈറ്റിനുള്ളിൽ ആകുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ അത് ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.