അഭിഗ്യ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം.

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകം മുഴുവൻ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലാണ് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നതിന്റെ പുതിയ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിച്ചയും പലതരത്തിലായി ജനജീവിതത്തെയും വല്ലാതെ ഒലിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതുരീതിയിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിൽ ജനം വീർപ്പുമുട്ടിയും കഴിയുന്നു വളരെ നിർണായകമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു .

   
"

ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മഹാമാരിയും ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ ബാധിക്കും എത്ര ജീവനടുക്കും എങ്ങും മോഹമായ അവസ്ഥ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും തന്നെ വളരെയധികം ദോഷം വിധിച്ചു കൊണ്ട് മഹാമാരിയുടെയും താണ്ഡവം ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഭരണഘടനവും ആരോഗ്യവും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അഘോര വിയർപ്പൊഴുക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ജീവനും സ്വത്തിനും സ്വന്തം ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയും പെടപാടുപെടുന്നു മഹാമാരിയുടെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ .

ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ കുട്ടി ജോതിഷയും അഭ്യ ആനന്ദിന്റെ പ്രവചനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു പുതിയ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന കീഴടക്കും പല രീതിയിലും പല രീതിയിലും മേഖലയിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പ്രഹരം 2020 തുടരും അതിനുള്ള ശമനം ഉണ്ടായി അത് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു .

അതൊക്കെ ഏറെ കുറെ സത്യമായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങളും യാഥാർഥ്യ ബന്ധത കൂടി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രവചനം അത് വീണ്ടും നീണ്ടുനിൽക്കും അതിനെയും രണ്ടായിരത്തിയും 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2021 വർഷത്തിലും അതിന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള ആഘാതം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉണ്ടാക്കും അത് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുനാൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.