സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും രാത്രി ലോജിലേക്ക് കോൾ.ഗേളിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയ ഭർത്താവിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ!

ഭാരത രശ്മി ശ്രുതി ശർമ ഈ രണ്ടുപേരും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കോൾഗേൾസ് ആയിരുന്നു അതായത് ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ പോകും പണത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ ബെഡിൽ കിടക്കും ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ തൊഴിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ലക്ഷ്മി തനിക്ക് വന്ന ഒരു കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അയാളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെടലും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലക്ഷ്മിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺകോൾ വന്നു .

   
"

എന്നാൽ അന്നേരം അവൾ ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് വയ്യാ അങ്ങനെ തന്നെ അവൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയ സുധിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് സുഖമില്ല നീയൊന്ന് പോണം എന്ന് അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ശ്രുതി പോകാം എന്ന് ഏറ്റു ശ്രുതി പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയും ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബന്ധപ്പെട്ടതിനുശേഷം പതിനായിരം രൂപം അവൾക്ക് പ്രതിഫലമായി അയാൾ കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു തുക ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു.

ഇയാളെ അങ്ങനെ വിടരുത് ഇയാളിൽ നിന്നും ഇനിയും പണം ലഭിക്കുമെന്ന് അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ആൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ദേവിയെക്കാൾ ഒന്നും കൂടി നല്ലത് ശ്രുതി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവളെ കൂടെ നടത്താം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ശ്രുതി മാത്രമായി വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടും ലക്ഷ്യമേക്കാൾ നല്ലതും ഈ ശ്രുതി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ സുന്ദരിയായിരുന്നു അങ്ങനെയും ഇയാൾ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തെയും വിളിക്കുന്നത് .

അങ്ങനെ ലക്ഷ്മിക്കും മനസ്സിലായി അവൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാരണം അവളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കസ്റ്റമർ ആയിരുന്നു അയാൾ അന്ന് തന്നെ സ്വന്തം സുഹൃത്തും തന്നെ ചതിച്ചു എന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് അവളോടുള്ള ഭാഗം ലക്ഷ്മി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു പകയുടെ കഥയും കൂടിയാണ് ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.