ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കില്ലത്ത സംഭവം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള കാര്യം മനുഷ്യത്വം എന്ന സവിശേഷതയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തമിഴ്നാട് ത്രിച്ചിയിലെ ഒരു ഹൈവേയിൽ വച്ച് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

   
"

ചെറുപ്പക്കാരായ ദമ്പതികളും അവരുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും പിന്നീട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യക്തിക്ക് കാർഡ് മുൻപിലുള്ള ജില്ല കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.