മണം സഹിക്കാനാവാതെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടാ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച!

തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിൽ ഏലത്തൂര് എന്നു പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നാരായണൻ എന്നു പറയുന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാടകവീട് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്തും മൂന്ന് വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വീടുകൾക്കും കൂടിയും ഒറ്റക്കോ മുൻപാത്രവും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് വീടുകളിലും താമസക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മോശമായ മണം അവിടുത്തെ താമസക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായി തുടങ്ങിയത്.

   
"

നാളുകളായി അതും നാരായണ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് കാര്യമാക്കിയില്ല അങ്ങനെ താമസക്കാരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം കാരണം ആ സബ് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2023 ജൂൺ നാലാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം സെപ്റ്റിടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനായി ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ മോഡിയെല്ലാം തുറന്ന് കൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ആരംഭിച്ചവും അപ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ തലയോട്ടി.

അവർക്ക് ലഭിച്ചു ഞെട്ടലോടെ ആ പണിക്കാരൻ അത് പുറത്തെടുക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ നാരായണനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നാരായണൻ എത്തിനോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയാണ് ആ സബ്ജക്ട് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതും ഇത് എങ്ങനെ അതിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പരിഭ്രാന്തനായി അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഏലത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും പോലീസു ഉടനെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിച്ചുപോകുന്ന വീടുകൾ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ആരുടേതാണെന്ന്.

എങ്ങനെ സെറ്റ് ബാങ്കിൽ വന്നെന്നോ ഒന്നും നാരായണനെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പോലീസ് എത്തി. ആ തലയോട്ടിയും മറ്റും കഷ്ണങ്ങളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിയും മൂന്നിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവിന്റെതാണ് ആ തലയോട്ടി എന്നും പോലീസിനെ മനസ്സിലായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.