ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാരാണോ നിങ്ങൾ?? ഉയർച്ച മാത്രം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏകദേശം ദിനമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടക്കുന്ന വിശേഷാൽ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടിയും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂര്യൻ കന്യ രാശിയിൽ അത്തം ഞാറ്റുവേലകളിൽ ആയി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലും .

   
"

ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പൗർണമിയും ആകുന്നതും ശനിയാഴ്ച മുതൽ കൃഷ്ണത്തിലൂടെ യുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നു പൂരാടം മുതല രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശനി കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നാളിലും വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലും വക്രസഞ്ചാരത്തിലും ആണ് രാഹുൽ മേടത്തിൽ അശ്വതിയിലും ഏതു തുലാത്തിൽ ചിത്തരിയിലും തുടരുന്നു ചൊവ്വ കന്യ രാശിയിൽ ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് ശുക്രൻ കർക്കിടകത്തിൽ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരുന്നു.

ബുദ്ധൻ പൂരം ഉത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളിലായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സമയം തന്നെയാണ് ഇത് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും വിശദമായിത്തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രം അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം നന്മയ്ക്കപ്പെട്ട സമയമാണെന്ന് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത് തൊഴിലിൽ വളരെയധികം മുന്നേറ്റം നടത്തുവാൻ ഇവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒന്ന് ചേരും പല കാര്യങ്ങളിലും അധ്യക്ഷത വഹിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നുചേരുന്നതും ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.