ദേശീയ ഗാനം പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടിയും ദേശീയഗാനം പാടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അവൻ അതൊരു താളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് എന്നാലും വരികളെല്ലാം ചിലത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവൻ പാടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് പോലും പലർക്കും ദേശീയഗാനം അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം കടന്നു പോയപ്പോൾ.

   
"

എല്ലാം അത്തരത്തിൽ മുതിർന്നവർ പോലും ദേശീയ ഗാനം തെറ്റിച്ച് പാടുന്ന ചില രസകരമായ വീഡിയോകൾ നാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ പൊന്നുമോൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയും വളരെ മനോഹരമായ കൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനം പാടുകയും ഒപ്പം അതിന് താളം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നാകെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പലരും പല കമന്റ്കളും ആയിരംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഈ മകൻ ഒരു കലാകാരനായി മാറും എന്നാണ് കമന്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു രസകരമായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം.