നാട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ??

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്യാമറ വന്നതോടുകൂടിയും ആർക്കും മണ്ടത്തരം പറ്റിയാലും അത് നാട്ടുകാരും മുഴുവൻ കാണും എന്ന് അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ പൊട്ടി ചിരിപ്പിക്കുന്ന വൈറൽ കോമഡി ക്ലിപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ റാപ്പ് ഗായികയായിരുന്ന ചങ്കത്തിയെയും വിവരം വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുമായും ഇതാണ് അവസ്ഥ.

   
"

വിഷ്ണു എന്ന കണ്ണാപ്പിക്ക് ചങ്ക് ചേച്ചി കൊടുത്ത പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കേട്ട വിഷ്ണുവിനെയും ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കാണും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന കൊള്ളക്കാരാണ് തോൽപിരിവുകാരെ അതിൽ സഹികെട്ട ജനത്തിന്റെയും ഇതുപോലെ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.