ഒരു ചിത്രത്തിൽ തൊടുക, നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം, തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീനിൽ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയായ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് .

   
"

വിദേശത്ത് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ഭവനം പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് കുറച്ച് വസ്തു വാങ്ങണം ഒരു വാഹനം വാങ്ങണം കുടുംബജീവിതം വേണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതൊക്കെ നടക്കാൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരും അത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.

അതിനായിട്ട് സ്ക്രീനിലും 3 ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചു ദേവനയോ ദേവിയെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച ശേഷം ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും എന്നാണ് കാണുന്നത് .

അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും പക്ഷേ അതിനൊരു നിശ്ചിത കാലയളവ് പറയാനാകില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയിട്ട് അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.