ജോലിസ്ഥലത്തെ മണ്ടന്മാർ ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലും

സംസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്നും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് അബദ്ധം ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ഈശ്വരൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജോലിസ്ഥലത്തെയും അബദ്ധങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടിന്റെ എൻജിൻ ഓണാക്കിയിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്

   
"

ഇദ്ദേഹം എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് യാതൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ജെസിബി ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായാലും അബ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോയി റെയിൽ കുടുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി കിച്ചനിൽ എന്തോ തപ്പി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഈടോര്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഇടിച്ചു ദേഷ്യത്തിൽ ഡോറിലേക്ക് ഡോർ നിലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായി കാണുക.