ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇത് കാണാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് അറിയാതെ അനുമതി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വച്ചാൽ കുറച്ചെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ തട്ടിപ്പുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കൂടാതെ ഈ സംഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ എത്തിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം.

   
"

ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും എക്സ്പീലി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിലവാരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒരുപക്ഷേ അത് അപകടകരിയായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ എക്സ്പിരി ഡേറ്റിൽ വരെ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അടച്ചിട്ട വീടിനുള്ളിൽ തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയും കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഡെറ്റോൾ സോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയയും ഡിന്നർ ഉപയോഗിച്ച് കളയുന്നത് ശേഷം ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ എക്സ്പീരിയ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/ARqPFOzvSyw