ഈ ഭംഗി കണ്ട ക്യാമറമാൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രണയം തുറന്നു പറയുന്നത് പലവിധമാണ് അല്പം നാണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ മിടുമിടുക്കനായ കുട്ടിയാണ് ഇവൻ ബാലവേലയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള അവന്റെ പ്രതിഷേധം കൂടിയായിരുന്നു ഈ തേപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളവും ഒരേ ടീച്ചർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്.

   
"

രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിപ്പോവും കരണ്ടിൽ പണിയുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഫ്രാങ്ക് വീരൻ കാരണം റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനെയും കാണുക.