നാഗരാജാവ് ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത്ഭുതം കണ്ട് ഞെട്ടി ഭക്തർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നലെ കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം ആയിരുന്നു കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം എന്നു പറയുന്നത് വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം ആണ് അതായത് ആദ്യം മൂലം വെട്ടിക്കോട് ശ്രീ നാഗരാജ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെയും മഹോത്സവ ദിവസമാണ് ഇന്നലത്തെ തന്നെ മാസത്തിലെ ആയില്യം അഥവാ വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ വെട്ടിക്കോട് അമ്പലത്തിൽ വെട്ടിക്കോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന്റെയും ആ ഒരു സമയത്ത്.

   
"

വലിയ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു ആ കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ നടുക്കി കളഞ്ഞ ഭക്തരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതായത് വെട്ടിക്കോട് ആയില്ല ദിവസം അതായത് ഇന്നലത്തെ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന എഴുന്നള്ളത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ജീവനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മഹാഭാഗ്യമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് .

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തനായിരുന്നു വെട്ടിക്കോട് ആയില്യം കണ്ട് തൊഴാനായിട്ട് ഇന്നലെ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയത് ആ ഭക്തരുടെ ഒക്കെ നടുവിലേക്ക് അങ്ങനെ നാഗരാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എഴുന്നള്ളി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഉത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെനിന്നും താഴേക്ക് ഊഴ്ന്നിറങ്ങിയും താഴെ ഭക്തരുടെ ഇടയിലൂടെയും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയും.

അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞേം നാഗരാജാവ് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ആ ഒരു ദർശന ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മഹാഭാഗ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.