ആമസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ്!😱

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ ആയിരിക്കും പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ അത്ര വലിയ പാമ്പുകളെ ഒന്നും കാണാറില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നേവരെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജല പാമ്പുകളെയാണ് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം .

   
"

2013 സെപ്റ്റംബറിൽ ആമസോണിൽ ആണ് ഈ ഭീമൻ അനാക്കോണ്ടയെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ആനക്കൊണ്ട ഏതോ ഇരയെ വിഴുങ്ങിയ ശേഷം ഒരു പുഴയുടെ അരികിലെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭീമൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയശേഷം ആ ഗ്രാമവാസികൾ ഈ പാമ്പിനെ കൊല്ലുകയും ശേഷം അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.