ചീറ്റ പുലിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്ത കുരങ്ങൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആകാശത്തോടുകൂടി പോകുന്ന റോക്കറ്റ് തോട്ടിയിട്ട് പിടിച്ച അതിന്റെ ആസനത്തിൽ ഇട്ടു പൊട്ടിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്തരത്തിൽ റോക്കറ്റ് തോട്ടിയിട്ട് പിടിച്ചയം പൊട്ടിക്കുന്ന ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് വഴിയിൽ കൂടെ പോയ പണിയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ചില മൃഗങ്ങളെയും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം.

   
"

പുറത്ത് ഒക്കെ നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചെളിയിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാട്ടുപോത്ത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് സിംഹ രാജാക്കന്മാർ കടന്നുവരുന്നത് പക്ഷേ സിംഹങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം രണ്ടും നല്ല അസല്ല്യം പേടിത്തൊണ്ടൻ മാരായിരുന്നു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.