നല്ല കാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് പരമശിവൻ കാണിച്ച് തരുന്ന 7 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇത്ര പ്രസാദിയും ശിപ്രകോപിയുമാണ് പരമശിവൻ അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നൻ ആവുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമശിവൻ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും അഭിഷേകം നടത്തുന്നതും ശിവപ്രീതിക്ക് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഇതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് നല്ലകാലം വരുന്നതിന്റെ ചില സൂചനകൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു ഭാഗവത പ്രകാരം നല്ലകാലം വരുന്നതിന്റെ സൂചനകളെ പറ്റിയും മുൻപേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

   
"

പനമശിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല കാലത്തിനു മുൻപായി നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശിവദർശനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത് .

ഇങ്ങനെ ഏഴു ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നല്ലകാലം വരുന്നതിന് മുൻപായി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പരമശിവൻ ചന്ദ്രക്കല തന്റെ തിലകമായി ശിരസ്സിൽ ചൂടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ബ്രഹ്മമഹത്യത്തിൽ നാം അറിയാതെ നമ്മൾ ഉണരുകയും ചന്ദ്രനെ കാണുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം വരുന്നതിനു മുൻപായി.

ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി തിങ്കളാഴ്ച ഈ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാർത്ത അടുത്തുതന്നെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.